บริษัท ไทยประกันภัยต่อ จำกัด ( มหาชน ) มอบชุด PPE

บริษัท ไทยประกันภัยต่อ จำกัด ( มหาชน ) โดยคุณโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะ มอบชุด PPE เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ โควิด -19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รับมอบเมื่อ วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ศาลาทินทัต