บริษัท โฮ้ว ป่า ไทเกอร์ บาล์ม (ประเทศไทย) จำกัด มอบ Tiger Balm Healthcare Kit

บริษัท โฮ้ว ป่า ไทเกอร์ บาล์ม (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณวัชรณัฐ เต็มแป้น ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ คุณสุว์ณีกุล ภัทราภิกุล Senior Executive Manager, Client Management คุณภรณี ธีรภากร Manager, Marketing Management มอบ Tiger Balm Healthcare Kit จำนวน 8,000 ชุด มูลค่า 4,000,000 บาท เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีนางสาวจิตรา จันชนะกิจ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านนวัตกรรมเเละวิจัย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ตึกอานันทมหิดล