บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบหน้ากากฟอกอากาศ

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบหน้ากากฟอกอากาศ LG PuriCare Gen 2 จำนวน 16 เครื่อง
ตู้เย็น LG InstaView จำนวน 1 เครื่อง โทรทัศน์ LG UHD TV จำนวน 1 เครื่อง รวมมูลค่า 222,430 บาท โดยมี อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านการเงิน เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต