บริษัท เอิร์ธ (ประเทศไทย) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ทากันยุง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท เอิร์ธ (ประเทศไทย) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ทากันยุง ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มูลค่า 135,000 บาท โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาทินทัต