บริษัท เอส บี พลาสเทค จำกัด มอบหน้ากาก Butterfly Anti-Fog Face Shield

บริษัท เอส บี พลาสเทค จำกัด มอบหน้ากาก Butterfly Anti-Fog Face Shield จำนวน 1,000 ชุด ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และส่งมอบกำลังใจให้กับบุคลากรทุกท่าน ในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 โดยมี รศ.พญ.ภัณฑิลา หฤทัยวิจิตรโชค ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านจัดซื้อ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต