บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบของบริจาค

บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณปัทมาวรรณ เลี้ยวตระกูล ผู้จัดการเขต ฝ่ายการขายทางการแพทย์ มอบ Set Dettol ใช้สำหรับ Home Isolation จำนวน 500 ชุด ให้กับผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางสาวชฎารัตน์ สมทอง ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านอาคาร ส.ธ. รับมอบ ณ ศาลาทินทัต