บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด มอบเงินบริจาค

คุณเอ วราวุธ เจนธนากุล ประธานกรรมการบริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด มอบเงินจำนวน 262,250 บาท เพื่อสมทบทุนจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีนางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านกิจการองค์กร เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต