บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) มอบชุด PPE และเครื่องดื่มสุขภาพ

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) โดย นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ และนางสมนึก ไอศูรย์พิศาลศิริ ประธานกรรมการบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) มอบชุด PPE จำนวน 90 ชุด พร้อมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสุขภาพ จากบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการคลัง และ นางสาวชฎารัตน์ สมทอง ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ด้านการพยาบาลหอผู้ป่วย 2 ฝ่ายการพยาบาล ร่วมรับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต