บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด โดย คุณอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ มูลค่า 2,306,096 บาท เพื่อสนับสนุนการทำงานของศูนย์วัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นอกจากนี้เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุนได้มอบเครื่องถักไหมพรมและไหมพรม มูลค่า 47,665 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผศ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.นพ.ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ตึกอานันทมหิดล