บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบเงินบริจาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด โดยคุณพรสุรีย์ กอนันทา ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร มอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท เพื่อสนับสนุน กองทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีน ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 mRNA ของประเทศไทย โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.นพ.ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต