บริษัท เคพีเอ็มจี ประเทศไทย มอบเงินบริจาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เคพีเอ็มจี ประเทศไทย นำโดย คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกันมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุน โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวในเอออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด ( TAVI ) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงษ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ ศาลาทินทัต