บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น ร่วมมอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ในเครือ

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น โดยคุณวีระยุทธิ์ กุศลส่งเสริม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร คุณดวงสมร พันธุเสน ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคซีจี คอร์ปอเรชั่น ร่วมมอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ในเครือ มูลค่า 30,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ ณ ศาลาทินทัต