บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น มอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ในเครือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น โดยคุณดวงสมร พันธุเสน ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคซีจี คอร์ปอเรชั่น ร่วมมอบของสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ในเครือ กว่า 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล และนางอัญชลี โสตพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านกิจการองค์กร รับมอบ ณ ศาลาทินทัต