บริษัท ห้างขายทองจินฮั้วเฮง จำกัด มอบเงินบริจาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ห้างขายทองจินฮั้วเฮง จำกัด โดยคุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี และครอบครัว มอบเงินบริจาค 1,000,000 บาท เพื่อหน่วยศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่ และ ทวารหนัก ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี โดยมี ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ และ ผศ.นพ.จิรวัฒน์ พัฒนะอรุณ รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ศาลาทินทัต