บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด มอบชุด PPE Coverall มาตรฐาน

บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด สนับสนุนชุด PPE Coverall มาตรฐาน จำนวน 80 ชุด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างปลอดภัยในวิกฤตโควิด-19 โดยมี ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต