บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด โดย ภก.ธวัชชัย พิเศษกุล กรรมการบริษัท มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ ณ อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 19