บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) มอบเงินบริจาค

บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) โดย คุณเนตรนภา ศรีสมัย กรรมการผู้จัดการ และคุณสุมนพินทุ์ โชติกะพุกกณะ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร มอบเงินบริจาคในโครงการ Goods for Good เพื่อนำไปช่วยเหลือและพัฒนาการศึกษาสำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ขาดทุนทรัพย์และได้รับผลกระทบจาก Covid-19 จำนวน 500,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีนางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ ร้านสตาร์บัค สาขาหลังสวน ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายเครื่องดื่มทุก 10 บาท ในโครงการ Goods for Good เพื่อนำไปช่วยเหลือและพัฒนาการศึกษาสำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ขาดทุนทรัพย์และได้รับผลกระทบจาก Covid-19 จากทุกสาขาทั่วประเทศไทย รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,500,000 บาท โดยทางร้านสตาร์บัคนำเงินบริจาคมอบให้กับ 3 หน่วยงาน หน่วยงานละ 500,000 บาท ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มูลนิธิรามาธิบดี และศิริราชมูลนิธิ