บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) มอบเครื่องดื่ม


โรงพยาบาลจุฬลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอขอบพระคุณ คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ให้การสนับสนุน มอบน้ำข้าวโพด จำนวน 200 ขวด