บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย นางสาวศิริสมปอง วิมลสุขศิริกูล ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุน จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต