บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด มอบชุดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและดูแลเส้นผม

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นางสาวอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ มอบชุดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและดูแลเส้นผม แทนคำขอบคุณในความทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 8,500 ชุด โดยมี ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต