บริษัท มายการพิมพ์ จำกัด บริจาคเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจน

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณสมศักดิ์ อมรพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ และ คุณปวีย์ธิดา อมรอรรถวิทย์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มายการพิมพ์ จำกัด บริจาค AIRVOTM 2 High flow oxygen มูลค่า 200,000 บาท เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รศ.พญ.กฤษณา พิรเวช ที่ปรึกษาฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต