บริษัท พาวเวอร์ชอต จำกัด มอบผลิตภัณฑ์และของใช้จำเป็น

บริษัท พาวเวอร์ชอต จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ และของใช้จำเป็น จำนวน 200 ชุด เพื่อผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และมอบผลิตภัณฑ์อีกจำนวน 100 กล่อง เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภาชาดไทย ณ อาคารอำนวยการ