บริษัท พริซิซั่น ไซเอนซ์ จำกัด บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน

บริษัท พริซิซั่น ไซเอนซ์ จำกัด โดยคุณรุทธกาญ สุเรนทร์รังสิกุล และคุณกาญจนา สุเรนทร์รังสิกุล CEO และประธานอาวุโสบริษัท ร่วมบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน และผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ แอลกอฮอล์ นวัตกรรมทางการแพทย์ ซึ่งเป็นผลผลิตของศูนย์นวัตกรรมฯ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต