บริษัท พรหมมณี ฟาร์มาซูติคอล จำกัด มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

บริษัท พรหมมณี ฟาร์มาซูติคอล จำกัด นำโดย นางสาวธันยลักษณ์ พรหมมณี นายธนกฤษ์ พรหมมณี ดร.เทวัญ ติวารี ร่วมมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 3,000 หลอด ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดติดเชื้อโควิด-19 โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต