บริษัท บี.ที.สเปซชิพ จำกัด มอบแอลกอฮอล์เจล

ผู้แทนจาก บริษัท บี.ที.สเปซชิพ จำกัด มอบแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือจำนวน 600 ขวด เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจคัดกรองผู้ป่วย โดยมี นายสัญญา นักทำนา หัวหน้างานสารบรรณและกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายเลขานุการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารอำนวยการ