บริษัท บางกอกชโยรัตน์ จำกัด มอบเงินบริจาค

MR.NOBUO SHIMA Managing Director บริษัท บางกอกชโยรัตน์ จำกัด พร้อมด้วยคณะ มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท สมทบทุนด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางสาวจิตรา จันชนะกิจ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต