บริษัท ทรู จีเอส จำกัด มอบหน้ากากอนามัย

บริษัท ทรู จีเอส จำกัด มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 5,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี โดยมี ภญ.อภิญญา วิจิตรเมฆทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านจัดซื้อจัดจ้าง รับมอบ ณ ตึกอานันทมหิดล