บริษัท ตังกุยจั๊บเบฟเวอเรจ จำกัด บริจาคเงิน

บริษัท ตังกุยจั๊บเบฟเวอเรจ จำกัด โดย คุณพิชัย กิจอิทธิ คุณปริษา กิจอิทธิ คุณภัชทิชา กิจอิทธิ ค.ช.ภาวัต กิจอิทธิ บริจาคเงินจำนวน 1,120,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 4 เครื่อง โดยมี ผศ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต