บริษัท ดับบลิวพีเอส อินเตอร์เทรด จำกัด มอบเครื่องฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

บริษัท ดับบลิวพีเอส อินเตอร์เทรด จำกัด โดยคุณตรัยลักษณ์ วงศ์จิรัฐิติกาล กรรมการผู้จัดการ มอบเครื่องฆ่าเชื้อแบคทีเรีย สำหรับติดตั้งราวจับบันไดเลื่อน จำนวน 6 เครื่อง แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีนายอัครพล มิลินทบุณย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านกายภาพ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต