บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย คุณชนัญญา จัยสิน รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาด มอบเงินบริจาค แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รวมจำนวน 1,247,500 บาท เพื่อศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 218,972.79 บาท เพื่อศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 572,926.84 บาท เพื่อศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 353,949.06 บาท โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผศ.พญ.สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง รศ.พญ. อรอุมา ชุติเนตร และอ.นพ. เมธี สุธีรศานต์ รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ ศาลาทินทัต