บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินระดมทุน

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย คุณวรรณภัส นิธิเลิศวิวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มอบเงินระดมทุนของผู้บริหารและพนักงานจากกิจกรรม Cigna CSR จำนวน 310,500 บาท ให้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมี อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯด้านการเงิน และรศ.นพ.พงศ์รัตน์ ศิริจินดากุล รับมอบ ณ ศาลาทินทัต