บริษัท กินอยู่ดี จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ ซุปปั่นสำเร็จรูป ตราเบลนดีควิก

บริษัท กินอยู่ดี จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ “ซุปปั่นสำเร็จรูป ตราเบลนดีควิก (BlenDeeQuik)” ที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน ให้กับทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อใช้สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี รศ.พญ.ภัณฑิลา หฤทัยวิจิตรโชค ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านจัดซื้อ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563  ณ ศาลาทินทัต