บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ และครอบครัว พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องให้ยาระงับความปวดด้วยตนเอง จำนวน 10 เครื่อง แก่หน่วยระงับปวด ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ศ.นพ.เทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิสัญญีวิทยา และ ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ รับมอบเมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ ศาลาทินทัต