บริษัทดูโฮม จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค

บริษัทดูโฮม จำกัด (มหาชน) โดย นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา  นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา  นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ และนายมารวย ตั้งมิตรประชา ร่วมมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบกองทุนฉุกเฉินช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินทัต

Pin It on Pinterest