บริจาคแอลกอฮอล์

บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริจาคแอลกอฮอล์ จำนวน 1,350 ลิตร เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อ และป้องกันเชื้อไวรัสโควิด19 ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินทัต