บริจาคแว่นตานิรภัย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (CP) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมบริจาคแว่นตานิรภัย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการเฝ้าระวังการตรวจคัดกรองโควิด-19 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ และรศ.นพ.สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร ร่วมรับมอบ เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 ณ ศาลาทินทัตPin It on Pinterest