บริจาคเพื่อโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออติก โดยไม่ต้องผ่าตัด

นางวิมลวรรณ บุนนาค บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออติก โดยไม่ต้องผ่าตัด ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี รศ.นพ.สุพจน์ ศรีมหาโชตะ และคณะ รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ศาลาทินทัต