บริจาคเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุ – สามเณรอาพาธ

ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านผู้ป่วยวิกฤต นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯด้านบริการ และคณะ เข้ากราบมุทิตาสักการะ พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ 83 ปี และรับมอบเงินบริจาค จำนวน 784,013.99 บาท เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุ – สามเณรอาพาธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร