บริจาคเพื่อหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์

มูลนิธิปานจิตต์ – สมัยสินี อเนกวณิช โดย นางชูจิต อเนกวณิช บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี ผศ.(พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ ศาลาทินทัต