บริจาคเพื่อหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ฝ่ายศัลยศาสตร์

นายวรรณะ – นางสุพราหมณี ธรรมศิวาศักติ และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 10,000,000 บาท เพื่อหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบกายภาพอาคารพิเศษ รับมอบ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 อาคาร “อปร” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์