บริจาคเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ป่วย ศูนย์โรคหัวใจ

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด(มหาชน) นำโดย นายธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการประจำประเทศไทย มอบเงินบริจาค จำนวน 1,429,006 บาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ป่วย ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.รื่งเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาทินทัต