บริจาคเพื่อศูนย์ความเป็นเลิศฯ ด้านการผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส

นางวิภา กนกากร บริจาคเงิน 2,000,000 บาท เพื่อศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส โดยมี รศ.นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ศาลาทินทัต