บริจาคเพื่อฝ่ายศัลยศาสตร์ทั่วไป สาย G1 ฝ่ายศัลยศาสตร์

คุณศิริรัตน์ อุษณกรกุล บริจาคเงินจำนวน 940,000 บาท เพื่อหน่วยศัลยศาสตร์ทั่วไปสาย G1 ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.บุญชู ศิริจินดากุล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาทินทัต