บริจาคเพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัท เออีเอส กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดย คุณมณี โรจน์กนก บริจาคเงินจำนวน 400,000 บาท เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รับมอบ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาทินทัต


[easy-social-share]