บริจาคเพื่อผู้ป่วยด้านปลูกถ่ายอวัยวะ และหน่วยโรคทางเดินอาหารและโรคตับในเด็ก

คุณธนณัฏฐ์ โชคธนากาญน์ และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ หน่วยโรคทางเดินอาหารและโรคตับในเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ รับมอบ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาทินทัต