บริจาคเพื่อจัดหาเครื่องมือแพทย์เฉลิมพระเกียรติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คุณเดือนเด่น ชื่นจิตต์ศิริ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดหาเครื่องมือแพทย์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาทินทัต