บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และพัฒนาบุคลากรหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต ( NICU )

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 พญ.สุภัทรา ลือชาติเมธิกุล และ น.สพ.ณัฐวุฒิ ปานเพชร จาก DSC Clinic บริจาคเงินจำนวน 600,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และพัฒนาบุคลากรหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต ( NICU ) ชั้น 9 โซนบี อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย