บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้


บริษัท โรงรับจำนำในเครือ Money cafe group ปิ่นคู่/ราม/ปทุม บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุน จัดหาเครื่องมือแพทย์ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี น.ส.ภวพร ไพศาลวัชรกิจ และ น.ส.ปานฤดี ปานใจ ผู้ตรวจการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ ศาลาทินทัต