บริจาคเงินเพื่อซื้อหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรค


อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และข้อความพูดว่า "1222022 สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ มอบเครื่องช่วยหายใจ มูลค่า 500,000 บาท ให้กับ พ.จุฬาลงกรณ์ าลงกรณ์ ในโครงการ ครุศาสตร์ จฬาฯ เพื่อสังคม วันเสาร์ที่ มิถุนายน 2564 മബെ"

สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย อาจารย์ชัยธวัชว์ ไทยยง นายกสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อซื้อหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV ให้กับภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต

Pin It on Pinterest