บริจาคเงินสมทบทุน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

คณะกรรมการศาสนาและผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ (MIF) ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน จำนวน 500,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่27 มีนาคม 2563 ณ MFC Fund Café อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

Pin It on Pinterest